Fons Valencià per la Solidaritat

Projecte 194 - Experts municipals voluntaris

Correu electrònic Imprimeix PDF

TÍTOL
EXPERTS MUNICIPALS VOLUNTARIS

DURACIÓ
12 Mesos.

SOCIO LOCAL
Proceso Servicios Educativos ONGD, CEPAD, GAD de Ibarra, GAD de Cotacachi, Mancomunidad del Pueblo Cañarí, GAD de Biblián, GAD de Guachapala, Centro Juana Azurduy, Gobierno de San Xavier.

LOCALITZACIÓ
Equador (Cantons de Cotacachi, Ibarra, Guachapala, Biblián i Mancomunidad Pueblo Cañari).
Bolívia (Departaments de Santa Cruz i Sucre).

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Assistència tècnica municipal  multi sectorial.

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Organitzacions no governamentals, municipis, associacions de municipis i mancomunitats de l'Equador i Bolívia.
Personal tècnic, polític i població local dels municipis socis.

FINANÇADOR
Fons Valencià per la Solidaritat

COST TOTAL PROJECTE
53.296,76 €

OBJECTIUS DEL PROJECTE
Prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud.
Obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
Contribuir a fomentar la participació de tècnics dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional.
Afavorir l'intercanvi d'experiència i la transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud.
Contribuir a la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa.

RESUM
Com a resultat de les cinc experiències prèvies realitzades en 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 amb una retroalimentació molt positiva, el Fons Valencià segueix apostant per aquest programa, el qual ja es considera com una acció consolidada entre els socis membres. Aquesta iniciativa té un doble objectiu: proporcionar assistència tècnica a les entitats locals del Sud, al mateix temps que facilitar l'accés de tècnics i tècniques valencianes a l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, afavorint la implicació directa dels municipis socis en els projectes desenvolupats pel Fons Valencià o les seues contraparts locals.
En aquesta sisena edició, es té previst que es convoquen places en dos països: Equador i Bolívia. Aquestes places permetran, durant el període d'entre vint-i-un dies i un mes, assistir tècnicament a les contraparts locals al mateix temps que propiciar l'intercanvi de coneixements i experiència amb el món local d'aquests països.
Quant al desenvolupament en terreny, el projecte funciona com micro-projecte, ja que permet donar resposta a necessitats concretes, dirigides fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a la posada en marxa de plans tècnics i capacitacions per al seu personal.
Aquesta iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida en el Pla Director de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com en el Pla Director de la Cooperació Valenciana, i és executada a nivell autonòmic pel Fons Valencià per la Solidaritat, aprofitant el potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians. El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons Valencià per la Solidaritat i les seues contraparts en terreny.
Enguany comptarem també amb propostes de possibles futures contraparts, esperant que complisquen els requisits mínims sol·licitats i que hi haja una bona resposta per part de les persones expertes municipals de la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, assenyalar que des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament, l'activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats socis del Fons a través de la participació en el programa dels seus tècnics/ques. El programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats incrementant el principi d'apropiació i identificació amb el Fons Valencià per la Solidaritat.
No obstant açò, el projecte és també una sòlida eina per a crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen en el projecte; creant relacions personals fortes, intercanvis d'experiències i coneixements fins a vincles d'amistat.
Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l'arribada a terreny, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l'arribada a terreny. Les persones expertes hauran de realitzar, una vegada de tornada a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en accions de sensibilització organitzades pel Fons Valencià per la Solidaritat.

Projecte 194 - Experts municipals voluntaris

Qui está en línea?

Tenim 10 visitants en línia

Tamany Font