Fons Valencià per la Solidaritat

Projecte 201 - Escola permanent de drets humans del Cantó Ibarra amb enfocament de gènere i diversitats

Correu electrònic Imprimeix PDF

TÍTOL
Escola permanent de drets humans del Cantó Ibarra amb enfocament de gènere i diversitats.

DURACIÓ
9 mesos.

CONTRAPART LOCAL
Consejo de Protección de Derechos del GAD Municipal de Ibarra.

LOCALITZACIÓ
Cantó Ibarra, Capital de la Província d’Imbabura. Equador.

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Gènere i enfortiment institucional.

POBLACIÓN BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes:
300 adolescents i joves entre 15 i 29 anys.
Beneficiaris Indirectes:
30.000 entre adolescents, joves, adults majors i població del Cantó Ibarra.

ENTITATS FIANÇADORES
Fons Valencià per la Solidaritat: 33.131,34 €
Gad Autònom d’Ibarra: 31.233,24 €

COST TOTAL PROJECTE
64.364,58 €

OBJECTIUS PROJECTE
Objectiu General: Empoderar als joves del Cantó Ibarra en la exigibilitat dels drets perquè siguen actors estratègics del desenvolupament, a través de l'Escola Permanent de Drets Humans.
Objectiu Específic:
1. Comptar amb un espai formal d'aprenentatge que reforce o induïsca als joves perquè participen activament en l'Escola Permanent de Drets Humans.
2. Generar processos de participació dels joves amb enfocament de drets humans per a la implementació d'accions dins de les seues comunitats o col·legis.
3. Joves empoderats involucrats en els mecanismes del Sistema de Protecció de Drets de Cantó Ibarra per a la defensa i exigibilitat dels Drets Humans.

RESUM
El present projecte planteja la implementació d'una Escola Permanent de Drets Humans, on els joves puguen conèixer els Drets Humans i exercir-los, contemplat amb un procés de formació permanent amb metodologia lúdica, el qual continga 3 mòduls en temes pertinents per als adolescents i joves com a autoestima, sexualitat, participació i drets que permeta generar processos de lideratges perquè els adolescents i joves del Cantó participen en els processos participatius de preses de decisions en els seus col•legis, barris o comunitats.
A més com a treball pràctic, s'elaborarà un pla d'acció (acció ciutadana) que haurà d'executar-se en la unitat educativa, barri o comunitat que vincule els coneixements adquirits en l'escola amb el desenvolupament dels Drets Humans en l'espai públic, per açò els adolescents i joves podran fer ús d'art o comunicació alternativa per a desenvolupar l'estratègica depenent del pla.
El procés de formació comprendrà dues fases, una inicial on s'aborden les temàtiques d'autoestima, sexualitat i una segona període amb el mòdul de participació i drets, així com un taller de comunicació per a la difusió de les accions executades amb una durada de 9 mesos de formació i execució d'accions.

Projecte 201 - Escola permanent de drets humans del Cantó Ibarra amb enfocament de gènere i diversitats

Qui está en línea?

Tenim 21 visitants en línia

Tamany Font