Fons Valencià per la Solidaritat

Projecte 202 - Per Una Vida Sense Violència De Gènere

Correu electrònic Imprimeix PDF

TÍTOL
Per Una Vida Sense Violència De Gènere.   

DURACIÓ
9 mesos.

CONTRAPART LOCAL.
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM).

LOCALITZACIÓ
Municipi de Rumiñahui. Equador

SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Gènere i enfortiment institucional.

POBLACIÓN BENEFICIÀRIA
Beneficiaris Directes:
200 dones capacitades i empoderades.
10 autoritats municipals
40 funcionàries/us municipals
Beneficiaris Indirectes:
750 persones pertanyents a les famílies de les dones i joves que han sigut capacitades i sensibilitzades amb les accions del projecte i que seran beneficiades indirectament amb els canvis en els patrons socioculturals de gènere que es difonguen a través del projecte.

ENTITATS FINANÇADORES
Aportació Fons Valencià per la Solidaritat: 20.000   €
Aportació CEPAM: 9.000 €
Aportació Municipio de Rumiñahui: 22.500 €

COST TOTAL PROJECTE
51.500   €

OBJECTIUS PROJECTE
O.G.: Contribuir a l'enfortiment de capacitats del Municipi en prevenció i atenció de violència de gènere i assegurar l'exercici del dret de les dones i joves a una vida sense violència millorant la seua autoestima i lideratge.
O.I.:
OE 1 S'ha incrementat les capacitats institucionals i tècniques d'autoritats i funcionaris municipals, per al funcionament del Consell de Protecció de Drets COPRODER i la Junta de Protecció de Drets.
OE 2 S'ha incrementat l'apoderament, autoestima i lideratge de les dones i joves, per a la prevenció i exigibilidad dels seus drets en relació a violència de gènere.

RESUM
Aquest projecte es dirigeix a contribuir a l'enfortiment de les capacitats del municipi en prevenció i atenció de violència de gènere, assegurant l'exercici del dret de les dones a una vida lliure de violència i l'enfortiment del seu apoderament.
El cantó Rumiñahui amb Ordenança Municipal No.006 va crear en el 2014 el Consell de Protecció de Drets – COPRODER, que compta amb un equip de sis persones, sent est un organisme de nivell cantonal, integrat paritàriament per representants de l'Estat i la Societat Civil. Exerceix les atribucions de formulació, transversalización, observança, seguiment i avaluació de les polítiques públiques municipals de protecció de Drets, articulades a les polítiques públiques dels Consells Nacionals per a la Igualtat. A més té com a atribucions coordinar amb les entitats rectores i executores, amb els organismes especialitzats, així com, amb les xarxes interinstitucionals de protecció de drets del cantó Rumiñahui.

Projecte 202 - Per Una Vida Sense Violència De Gènere

Qui está en línea?

Tenim 5 visitants en línia

Tamany Font