Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià consolida polítiques d’igualtat de gènere als municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo.

Correu electrònic Imprimeix PDFL’enfortiment dels Consejos de Protección de Derechos, la formació de personal en matèria d’igualtat i en prevenció i atenció a la violència masclista, i la sensibilització de la població han marcat els fonaments del projecte de cooperació internacional al desenvolupament.

A més a més, aquest projecte ha convergit amb el de sensibilització “Ser dona al Sud”, realitzant en la visita de la delegació equatoriana a la Comunitat Valenciana un intercanvi de coneixements i experiències amb personal tècnic valencià.


València, 18 de juny de 2020.-
La darrera fase del projecte de cooperació internacional al desenvolupament “Municipis de Rumiñahui i Otavalo per la igualtat i contra la violència de gènere”, executat pel Fons Valencià  per la Solidaritat junt amb el Centro Ecuatoriano para la Acción y la Promoción de la Mujer (CEPAM) als municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo, es dona per conclòs amb un alt grau de satisfacció de totes les parts pel compliment de les finalitats establides, encaminades totes a la promoció de la igualtat entre dones i homes i a la prevenció i acció contra la violència de gènere. Els municipis de Rumiñahui i Otavalo s’ubiquen a les províncies de Pichincha i Imbabura al nord d’Equador, i compten amb un total de 85.892 i 39.354 habitants, respectivament.

El projecte, que ha tingut un termini d’execució de 9 mesos, ha suposat una inversió total de 49.090,91 euros -dels quals el 40,7% han estat aportats pel Fons i el 38,3% per CEPAM- i ha comptat amb la col·laboració dels Governs municipals equatorians de Rumiñahui i Otavalo, finançant aquests el 21% del total de la inversió. Les diferents línies d’actuació del projecte han beneficiat directament al voltant d’unes 40 persones, entre personal tècnic i dones dels municipis, i indirectament a més d’un miler de persones dels dos municipis. En concret s’han desenvolupat i inclòs estratègies de prevenció i atenció de la violència de gènere als Consejos de Protección de Derechos (COPORDER) de Rumiñahui i Otavalo capacitant al respectiu personal tècnic en metodologies i dotant-los d’eines de foment de la igualtat i contra la violència masclista. També, altre àmbit important on s’ha actuat és en la sensibilització en conductes igualitàries cap a la població, incidint en la joventut com a col·lectiu de transformació social.

A més a més, s’ha innovat duent a terme dues noves iniciatives com el suport a la constitució de dues xarxes interinstitucionals de prevenció i atenció de violència de gènere, amb la finalitat de sumar esforços i crear aliances entre diferents administracions i organitzacions dels municipis, i la realització d’itineraris tècnics d’acompanyament i formació permanent per a persones orientadores de drets, amb l’objectiu d’enfortir i incrementar les capacitats i habilitats de les professionals que treballen per la igualtat i atenen i orienten a dones víctimes de violència de gènere.

Per altra banda, el passat mes de març una delegació de persones tècniques dels municipis de Rumiñahui i Otavalo i la Presidenta de CEPAM van participar en la darrera edició del projecte de sensibilització “Ser dona al Sud”, que enguany ha arribat a la setzena edició, la qual tenia un doble vessant d’objectius: sensibilitzar a la població valenciana sobre la situació de les dones del Sud, i traspassar mútuament coneixements i experiències entre el personal tècnic equatorià i el valencià per articular projectes municipals que erradiquen problemes globals com la desigualtat de gènere i la violència masclista.

L’execució d’aquesta fase del projecte de cooperació internacional ha posat de manifest la necessitat de què diferents organitzacions cooperen per objectius comuns. En aquest sentit, Lilia Rodríguez, Presidenta de CEPAM, ha manifestat que “l’aliança entre el Fons i CEPAM ha sigut fonamental per a avançar en iniciatives d’enfortiment de capacitats d’autoritats i tècniques municipals per a impulsar polítiques d’igualtat i contra la violència masclista”. Així mateix, Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià i Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Vila-real, subratlla les paraules de Rodríguez i afegeix que “les entitats locals valencianes sòcies del Fons tenen molt clar la importància de col·laborar en projectes que treballen pel foment i respecte de drets fonamentals com la igualtat”. També afegeix respecte a la finalització d’aquesta fase que “ha sigut un punt d’inflexió en la municipalització de legislació en matèria d’igualtat".


Els “Consejo Cantonal de Protección de Derechos”, espais de treball conjunt per la igualtat.

Els Consejos Cantonales de Protección de Derechos són llocs d’intercanvi i diàleg entre l’àmbit civil –dones, joves, persones grans, persones amb diversitat funcional, etc.– i l’àmbit públic, com ara els Governs municipals. Mitjançant els mateixos es realitzen accions, entre altres, per la igualtat de gènere i contra la violència masclista, i sensibilització i prevenció a través de l’educació en valors als diferents centres educatius dels municipis. Altres aspectes importants en matèria d’igualtat de la cooperació de CEPAM i el Fons Valencià amb aquests Consejos Cantonales ha sigut l’activació en l’àmbit municipal d’aquestes dues localitats de la llei nacional que contempla l’efectivitat de la igualtat real i la lluita contra la violència masclista, així com la millor localització i actuació en zones concretes d’aquests municipis on es concentren més desigualtats i majors casos de violència de gènere.


El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació internacional al desenvolupament.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 122 entitats locals valencianes sòcies (113 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

El Fons Valencià consolida polítiques d’igualtat de gènere als municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo.

Qui está en línea?

Tenim 13 visitants en línia

Tamany Font