Fons Valencià per la Solidaritat

Ajuntament de Carrícola

Correu electrònic Imprimeix PDFNom del soci:  Ajuntament de Carrícola.
Població:  99 habitants.
Comarca:   La Vall d’Albaida.
Any d’incorporació al Fons Valencià:   2011.
Representant de l’Ajuntament al Fons:  Susana Chàfer Nácher - Alcaldessa.
Suplent: Juan Luís Blasco Cháfer - Regidor.


Aportacions econòmiques realitzades (o compromeses) per part de l’ajuntament com a membre del Fons:

2011:       93 €
2012:       93 €
2013:     100 €
2014:     100 €
2015:     100 €
2016:


Projectes de Cooperació, Emergències i Sensibilització i Educació per al Desenvolupament vinculats a les aportacions econòmiques realitzades com a soci de l’entitat:

2011:  PC 153” Municipis Solidaris”.

2012
:  PC 153” Municipis Solidaris”.

2013
: PC 146 “Aigua i Governança: Suport per al desenvolupament dels municipis de la Mancomunidad del Río Jubones”.

2014
:  PC 167 “Municipis Solidaris”; PC 168 “Experts Municipals Voluntaris – IIIª Edició”; PC 169 “Enfortiment institucional i dinamització turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari”; PC 170 “Dotació de mobiliari del Centre Educatiu - San Rafael”; PC 171 “Instal·lacions elèctriques a vivendes rurals en els municipis de la mancomunitat de l’UCOM”; PC 172 “Fons d’Emergència i Ajuda Humanitària” i PC 173 “Empoderament socioeconòmic de les dones de la Mancomunidad del Pueblo Cañari mitjançant la millora de la producció artesanal de la 'Paja Toquilla'”.

2015
: PC 176 "Municipis Solidaris"; PC 177 "Esperts Municipals Voluntaris IV Edició"; PC 178 “Fons d'Emergència i Ajuda Humanitària”; PC 179 “Fons Llavor Iniciatives/Identificació Projectes”; PC 180 “Beques d'Estudi al Centre Educatiu - San Rafael” i PC 181 “Enfortiment institucional i dinamització turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari per al desenvolupament socioeconòmic. Fase II”.

2016:

Activitats de sensibilització del Fons Valencià realitzades al municipi:

2011:  Del 23/09/11 al 02/10/11- Antigues Escoles, exposicions: “El Fons Valencià per la Solidaritat, el municipalisme valencià solidari amb els pobles del Sud” i “El Fons Valencià per la Solidaritat, projectes de cooperació 2010-2011” i 23/09/11 - Antigues Escoles, inauguració i visió del documental “El Fons Valencià per la Solidaritat, el municipalisme valencià solidari amb els pobles del Sud”.

2012:   --
2013:   --
2014:   --
2015:   --
2016:

Ajuntament de Carrícola

Qui está en línea?

Tenim 35 visitants en línia

Tamany Font