Fons Valencià per la Solidaritat

Introducció

El Fons Valencià, realitza la seua missió per mitjà del finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament, i el suport a iniciatives  dirigides a l'enfortiment de les institucions municipals en els països del Sud.

El Fons Valencià per la Solidaritat és un instrument destinat a garantir l'eficàcia dels fons que els municipis socis destinen  a  cooperació al desenvolupament, per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

El Fons Valencià concentra els  esforços tècnics i econòmics  dels municipis  per al desenvolupament d'iniciatives conjuntes principalment de cooperació de base municipal,  afavorint la participació dels socis en els projectes i garantint la qualitat tècnica, l'execució i seguiment   dels mateixos.

El Fons Valencià forma part del Comité d'Ajuda Humanitària i Emergència (CAHE) de la Comunitat Valenciana, a través del qual col·labora en projectes d'Ajuda Humanitària i Emergències desenvolupats per ONGDs i Agències Multilaterals.

 

Projectes

Qui está en línea?

Tenim 25 visitants en línia

Tamany Font