Ajuntament d' Antella.

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d' Antella.
Població:  1.343 habitants.
Comarca:   La Ribera Alta.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1996.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  María Amparo Estarlich Martorell - Alcaldessa.
Suplent: Eugenia García Giménez - Regidora.

Ajuntament d' Antella.