Ajuntament de Chella

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Chella.
Població:  2.683 habitants.
Comarca:   La Canal de Navarrés.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2003

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Elena Natalia Pascual Sornosa - Regidora Educació i Cultura.
Suplent: --

Ajuntament de Chella