Ajuntament de Gandia

ImprimeixNom del soci:  Ajuntament de Gandia.
Població:  76.497 habitants.
Comarca:  La Safor.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2000.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Nahuel González López - 3r Tinent d'Alcalde.
Suplent:  Liduvina Gil Climent - 6è Tinent d'Alcalde.

Ajuntament de Gandia