Ajuntament de Palmera

ImprimeixNom del soci:  Ajuntament de Palmera.
Població:  998 habitants.
Comarca:   La Safor.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2004.

Representant de l’Ajuntament al Fons:  Mª Mercedes Marco Canet - Regidora de Joventut.
Suplent:  Mª Àngels Català Morant - 2n Tinent Alcalde - Regidora de Cultura.

Ajuntament de Palmera