l 06/07/2020 - València - Reunió Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.

Imprimeix

6 de juliol de 2020
València, Seu Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, 10:30 h.


Reunió Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.

 

A l'ordre del dia consten els següents punts: 1.Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (20 de maig de 2020); 2.Presentació i aprovació si escau, dels projectes presentats a la convocatòria COVID-19 per atendre l'emergència internacional als països més vulnerables; i 3.Propostes i suggerències.
l 	06/07/2020 - València - Reunió Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.