VAL / CAS

Alcaldes de l’Equador visiten la Comunitat Valenciana per a extrapolar polítiques turístiques al seu territori mancomunat

30 de maig de 2022

Alcaldes i personal tècnic dels ajuntaments equatorians que conformen la Mancomunidad del Pueblo Cañari (el Tambo, Cañar, Bilián, Suscal i la Troncal) han iniciat a la Comunitat Valenciana una passantia de treball per a nodrir-se de les polítiques que es realitzen en diferents ajuntaments i mancomunitats en matèria turística amb l’objectiu d’extrapolar aquestes idees als municipis equatorians per a incrementar el desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori a través del turisme i, en conseqüència, millorar la vida de les persones locals.

La delegació equatoriana està formada per Álex Andrés Arce, alcalde del Tambo i president de la Mancomunidad del Pueblo Cañari; Segundo Felipe Yugsi, alcalde del Cañar i vicepresident de la Mancomunidad cañari; Guillermo Manuel Espinoza, alcalde de Biblián; Manuel Pomaquiza, alcalde de Suscal; Pedro María Encalada, gerent general de la Mancomunidad del Pueblo Cañarai; i Luz María Pichasaca, tècnica de turisme de la Mancomunidad cañari.

Pel que fa a les entitats locals del territori valencià on van a formar-se turísticament, aquestes són la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, l’Ajuntament de Benissa, la Mancomunitat de la Safor i l’Ajuntament de Gandia.

Als diferents ajuntaments i mancomunitats, la delegació equatoriana compartirà amb personal polític i tècnic coneixements i experiències de l’àmbit turístic local; rebrà formació tècnica en matèria turística; visualitzarà plans, projectes i models turístics dels diferents territoris; visitarà diferents espais turístics; i participaran en esdeveniments promocionals.

Aquesta passantia de treball és una acció que s’emmarca dins del projecte de cooperació internacional al desenvolupament “Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori equatorià de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí” del Fons Valencià per la Solidaritat, i que té com a objectiu contribuir a la millora de la gestió turística de la zona i, en conseqüència, a impulsar la situació socioeconòmica de les famílies del territori mancomunat.

Projecte de cooperació internacional “Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori equatorià de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí”

El projecte de cooperació internacional per al desenvolupament “Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori equatorià de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí” del Fons Valencià per la Solidaritat, el qual està sent executat junt amb la col·laboració de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, busca fer valdre el ric patrimoni natural i cultural del territori mancomunat i fer d’aquest una eina de desenvolupament socioeconòmic, generant autonomia des de la creació de llocs de treball i la sostenibilitat turística, doncs es treballa per garantir un model turístic realitzat des de la visió de les persones locals, l’execució per la gent del territori i des del respecte a l’entorn. El projecte està beneficiant directament al voltant de 120 persones de l’espai mancomunat, entre persones de l’àmbit polític i tècnic, emprenedors i emprenedores i altres actors socials, i indirectament a més de 500 persones dedicades a les activitats turístiques.

En concret, les línies específiques d’actuació se centren en la capacitació en matèria turística a personal tècnic i polític de la Mancomunidad del Pueblo Cañari i dels ajuntaments que formen part d’aquesta, i la formació a persones emprenedores en l’àmbit turístic del territori per tal de generar coneixement que garantisquen benestar i seguretat a les persones visitants.

Les accions que teixeixen el projecte -el qual ha comptat amb diferents edicions anteriors executades també pel Fons Valencià, així com amb cooperació tècnica proporcionada pel Fons a través d’altres projectes-per a contribuir al compliment dels objectius plantejats són la socialització del Pla de Dinamització Turística, el qual es va crear amb la col·laboració de personal tècnic municipal de la Comunitat Valenciana a través del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”; capacitació als emprenedors i les emprenedores de l’àmbit turístic en idiomes i bones pràctiques; elaboració de material promocional i la seua difusió; així com l’intercanvi d’experiències que actualment s’està realitzant a la Comunitat Valenciana.

8 anys de col·laboració entre el Fons Valencià per la Solidaritat i la Mancomunidad del Pueblo Cañari

El Fons Valencià i la Mancomunidad del Pueblo Cañari cooperen des de 2014 en la consolidació del territori com a destinació turística amb l’objectiu de promocionar econòmicament i socialment aquesta zona i incrementar la qualitat de vida de la ciutadania d’aquesta regió. En aquests anys, el Fons ha cooperat amb la Mancomunitat en una gran quantitat d’accions per a generar un producte turístic de qualitat amb repercussió en la zona.

Entre altres accions destaquen: realització del Pla de Dinamització Turística; instal·lació de senyalística i equipament; creació de rutes turístiques; acompanyament i capacitacions per a la millora dels serveis i per a la implementació d’establiments que generen ocupació i milloren l’experiència turística; o la millora en zones degradades.

La Mancomunidad del Pueblo Cañarí, descentralització per a la millora de la qualitat de vida

La Mancomunidad del Pueblo Cañari (República de l’Equador, província del Canyar), és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica, de conformitat amb el que determina la legislació equatoriana. Està conformada pels ajuntaments les localitats de Cañar (68.747 habitants), Biblián (23.741 habitants), el Tambo (12.462 habitants), Suscal (6.516 habitants) i la Troncal (54.389 habitants); amb seu a la ciutat de Cañar. La Mancomunidad va ser creada mitjançant conveni celebrat l’any 2010.

L’objectiu fonamental de la Mancomunidad cañari, és desenvolupar accions tendents a garantir el millorament de la qualitat de vida de la població de les respectives localitats, assumint el suport de manera mancomunada de competències exclusives dels governs municipals, com ara: gestió integral de deixalles sòlides; gestió de l’aigua i el medi ambient; desenvolupament turístic; i gestió de cooperació internacional per al compliment de les seues competències com un eix transversal que faculte realitzar una gestió descentralitzada, garantint l’eficiència, eficàcia i sostenibilitat, permetent d’aquesta manera atendre oportunament la ciutadania en la prestació dels diferents serveis públics.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 134 entitats locals valencianes sòcies (125 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS