VAL / CAS

Àrees de Treball

Cooperació

Cooperació Internacional al Desenvolupament

A través de l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Cooperació Tècnica i Acció Humanitària executem projectes per a col·laborar en la transformació socioeconòmica dels països del Sud, des d’un punt de vista municipalista i descentralitzat, amb la col·laboració directa de les diferents contraparts locals, com ara organitzacions governamentals o ONGD. El Fons està present en la gestió integral dels diferents projectes, respectant en tot moment la cultura local i establint relacions entre iguals amb les contraparts.

Projectes actius de l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Des del Fons cooperem per al desenvolupament en diferents territoris de diversos països d’Amèrica del Sud i d’Amèrica Central

Cooperació Directa Municipalista
Cooperació Tècnica Local
Acció Humanitària

Educació

Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

Mitjançant l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global treballem per a estar presents al màxim nombre de municipis de la Comunitat Valenciana, a través d’alguna de les diferents activitats que desenvolupem, fent arribar als municipis informació sobre la realitat dels països empobrits, les causes d’aquesta situació, la complexitat de les relacions Nord-Sud, apropar els ODS i, al mateix temps, donar a conèixer els projectes que es realitzen a l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament del Fons Valencià.

Projectes actius de l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciudatania Global

UN FONS DE VALORS

Mitjançant “Un Fons de Valors” sensibilitzem a la població d’entitats locals de la Comunitat Valenciana sòcies del Fons al voltant de la importància de contribuir a una justícia global des de la solidaritat municipalista i, per tant, treballar per un desenvolupament humà, just i sostenible mitjançant la cooperació internacional al desenvolupament descentralitzada i exercida des de l’àmbit local. A més, també enfortim el coneixement i sentiment de pertinença sobre el Fons del personal institucional i tècnic dels ajuntaments i mancomunitats membres de l’entitat. Aquest projecte es desenvolupa mitjançant activitats lúdiques i pedagògiques com ara una exposició itinerant a espais públics per a la ciutadania en general, un taller de cuina del sud, un taller de rapsodes per a la joventut i un contacontes per als xiquets i les xiquetes.

Recursos d’Un Fons de Valors
SER DONA AL SUD

“Ser Dona al Sud” és el projecte de sensibilització més longeu del Fons Valencià per la Solidaritat, emmarcat en la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Cada any, a través de “Ser Dona al Sud”, donem a conéixer en el territori valencià la realitat de les dones en els països del sud, acostant els testimoniatges de persones beneficiàries de projectes de cooperació internacional del Fons i de personal institucional i tècnic de la respectiva contrapart. Les dones del sud comparteixen amb la població d’entitats locals de la Comunitat Valenciana sòcies del Fons, i a través de diferents activitats, la millora de les seues vides amb la cooperació del Fons i les seues experiències i lluites com a dones de països empobrits.

VALÈNCIA PER LA PAU

Amb “València per la Pau” acostem la cultura de pau i l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16, relatiu a la construcció de societats pacífiques, justes i inclusives, a la població dels municipis que integren el Fons Valencià. Amb aquest projecte conscienciem sobre quin és el paper que hem de posar en pràctica com a ciutadania en la promoció i consecució de les metes que es plantegen en aquest objectiu, mitjançant diferents espais i activitats com ara una exposició itinerant per a la població general, un cinefòrum municipal per a la ciutadania del municipi, un taller didàctic dirigit a centres educatius i una jornada formativa dirigida al professorat i a personal local institucional i tècnic.

Recursos de València per la Pau

IN/SOSTENIBLE

Amb aquest projecte territorialitzem els Objectius de Desenvolupament Sostenible en municipis membres del Fons Valencià, acostant-los a la població a través de la sensibilització, la documentació i l’apoderament, i incidint de manera específica en Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 12: Producció i Consum Responsables, per a garantir un model de desenvolupament sostenible. El projecte compta amb una exposició itinerant, el desenvolupament de tallers didàctics a centres educatius, la realització d’un contacontes per al públic familiar i una jornada formativa per a personal municipal institucional i tècnic, així com per a professors i professores.

Recursos d’In/Sostenible

SENSIBILITZACIÓ SOCIS

Anualment fomentem i difonem la solidaritat municipalista i la cooperació descentralitzada exercida des de l’àmbit local, impulsant la participació i implicació de totes les persones en la construcció d’una justícia global mitjançant un desenvolupament més solidari, humà, socialment just i sostenible. Aquesta sensibilització s’articula amb l’organització i participació en activitats, cursos, conferències i tallers, així com en la presència del Fons en diferents espais de l’àmbit de la solidaritat en què ajuntaments i mancomunitats membres del Fons o entitats ens conviden a participar.

Institucional

Enfortiment Institucional

Per via de l’àrea d’Enfortiment Institucional apoderem i treballem pel municipalisme valencià solidari, creant i enfortint sinergies i aliances amb organismes públics de la Comunitat Valenciana, i aportant el valor i la visió del Fons en els diferents espais de participació per a la cooperació i la solidaritat dels quals és membre. Així mateix, establim relacions directes amb les autoritats de les contraparts.
VAL / CAS