VAL / CAS

Àrees de Treball

Cooperació

Cooperació Internacional al Desenvolupament

A través de l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Cooperació Tècnica i Acció Humanitària executem projectes per a col·laborar en la transformació socioeconòmica dels països del Sud, des d’un punt de vista municipalista i descentralitzat, amb la col·laboració directa de les diferents contraparts locals, com ara organitzacions governamentals o ONGD. El Fons està present en la gestió integral dels diferents projectes, respectant en tot moment la cultura local i establint relacions entre iguals amb les contraparts.

Projectes actius de l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Des del Fons cooperem per al desenvolupament en diferents territoris de diversos països d’Amèrica del Sud i d’Amèrica Central

Bolívia
Equador
El Salvador

Educació

Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

Mitjançant l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global treballem per a estar presents al màxim nombre de municipis de la Comunitat Valenciana, a través d’alguna de les diferents activitats que desenvolupem, fent arribar als municipis informació sobre la realitat dels països empobrits, les causes d’aquesta situació, la complexitat de les relacions Nord-Sud, apropar els ODS i, al mateix temps, donar a conèixer els projectes que es realitzen a l’àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament del Fons Valencià.

Projectes actius de l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciudatania Global

SER DONA AL SUD

Ser Dona al Sud és la campanya de sensibilització més longeva del Fons Valencià per la Solidaritat, emmarcada en la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Cada any, a través de Ser Dona al Sud, donem a conéixer la realitat de les dones en els països del Sud, acostant els testimonis de persones integrants de les contraparts que treballen amb el Fons, les quals comparteixen les seues experiències i lluites amb la població valenciana a través de diferents activitats.

VALÈNCIA PER LA PAU

València per la Pau, projecte cofinançat per la Diputació de València, té com a objectiu conscienciar i acostar la Cultura de la Pau i l’ODS número 16, relatiu a la construcció de societats pacífiques, justes i inclusives, a la població dels municipis de la província de València. Amb aquest projecte conscienciem sobre quin és el paper que hem de posar en pràctica com a ciutadania en la promoció i consecució de les metes que es plantegen en aquest objectiu. La presentació del documental “Els fils del tauler” és l’element vertebrador de les activitats que composen la campanya: un cinefòrum municipal, una exposició itinerant, tallers pedagògics i jornades formatives.

Recursos de València per la Pau

IN/SOSTENIBLE

Juntament amb la Diputació de Castelló territorialitzem els ODS als municipis de la província de Castelló, acostant-los a la població a través de la sensibilització, la documentació i l’apoderament, incidint de manera específica en l’ODS 12: Producció i Consum Responsables, per a garantir un model de desenvolupament sostenible. El projecte compta amb jornades formatives, una exposició itinerant, activitats i materials didàctics i de sensibilització, i la realització d’un conta-contes.

Recursos d’In/Sostenible

SENSIBILITZACIÓ SOCIS

Anualment fomentem i difonem la cooperació descentralitzada exercida des de l’àmbit municipal, impulsant la participació i implicació de totes les persones en la construcció d’un món més solidari, humà, just, equitatiu i sostenible. Aquesta sensibilització s’articula amb l’organització i participació en cursos, conferències i tallers, així com en la presència del Fons en les distintes fires i esdeveniments a les que municipis socis i/o entitats ens conviden a participar.

Institucional

Enfortiment Institucional

Per via de l’àrea d’Enfortiment Institucional apoderem i treballem pel municipalisme valencià solidari, creant i enfortint sinergies i aliances amb organismes públics de la Comunitat Valenciana, i aportant el valor i la visió del Fons en els diferents espais de participació per a la cooperació i la solidaritat dels quals és membre. Així mateix, establim relacions directes amb les autoritats de les contraparts.
VAL / CAS