VAL / CAS

Bolbaite, Bicorp i Montanejos s’adhereixen al Fons Valencià per la Solidaritat

19 de desembre de 2022

Els ajuntaments de Bolbaite, Bicorp i Montanejos han formalitzat, i per majoria dels respectius plenaris municipals, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament des del municipalisme valencià. Bolbaite ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcaldessa Carolina Mas i a la regidora M. Carmen Garcia, titular i suplent respectivament. Per la seua banda, la persona assignada com interlocutora titular entre el Fons i Bicorp és l’alcaldessa Nuria Mengual, sent la regidora Elisa Mateu la persona suplent. Pel que fa a Montanejos, la persona representant és l’alcalde Miguel Sandalinas.

Aquests municipis de la Canal de Navarrés i de l’Alt Millares, amb l’alta com a socis al Fons Valencià, manifesten la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa, sostenible i democràtica. Els ajuntaments de Bolbaite, Bicorp i Montanejos assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació de les localitats de Bolbaite, Bicorp i Montanejos, el Fons Valencià augmenta el nombre de socis a 137, sent d’aquests 128 ajuntaments i 9 mancomunitats, continuant amb la tendència d’increment de socis. A més a més, es veu incrementada la presència de l’entitat municipalista a la Canal de Navarrés amb Bolbaite i Bicorp, i a la província de Castelló amb Montanejos.

El president del Fons i regidor de Solidaritat, Cooperació i Integració de l’Ajuntament de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorat aquestes adhesions “que consoliden el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal, provincial com autonòmic i que reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, tant l’alcaldessa de Bolbaite, Carolina Mas, com l’alcaldessa de Bicorp, Nuria Mengual, i l’alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, coincideixen en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari dels seus municipis i del seu veïnat, així com del compromís que aquests tenen amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 137 entitats locals valencianes sòcies (128 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS