VAL / CAS

El Fons comprova a Bolívia la transformació de polítiques locals de turisme i joventut mitjançant projectes de cooperació de l’entitat

5 de desembre de 2023

Una delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, formada per Xelo Angulo, presidenta del Fons i tinenta d’alcalde de Xàtiva; Ferran Lloret, secretari del Fons i regidor de Pedreguer; Esteve Ordiñana, gerent del Fons, i Natxo Peñarrocha, tècnic de projectes del Fons, ha realitzat una passantia institucional i tècnica a Bolívia, fent una tasca amb diferents vessants: reforçament de les relacions institucionals amb les seues contraparts bolivianes; seguiment en terreny dels projectes que compten amb el finançament del Fons Valencià; sensibilització d’edils d’ajuntaments i mancomunitats membres del Fons sobre el treball en cooperació internacional al desenvolupament i de la importància del municipalisme solidari; i estudi de propostes per a projectes de 2024.

Durant les primeres jornades es va comprovar la important incidència que està tenint el projecte “El turisme en Chiquitos: una aposta pel desenvolupament amb rostre de dona”, el qual compta amb el cofinançament de la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i amb la col·laboració de l’organització boliviana Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). En la zona de la Chiquitanía, el sector turístic representa el 20% del PIB -sent el 80% dels llocs de treball que genera aquest sector regentats per dones-, el 80% de la població està en risc de pobresa i el 90% dels i les habitants són persones d’ètnia indígena. Per altra banda, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, els ingressos provinents del turisme han tingut una caiguda del 70%.

En concret, la delegació valenciana va comprovar en primera persona les accions desenvolupades amb el projecte del Fons: estudi del potencial turístic de la zona, creació i senyalització de rutes turístiques basades en emprenedories -principalment de dones-, capacitacions cap a dones emprenedores, promoció turística de la zona, foment de la cultura i artesania local, o creació i consolidació d’esdeveniments turístics i culturals com a elements d’atracció cap al territori i, per tant, de projecció empresarial de les persones emprenedores de la regió i de l’àmbit del turisme. A més, durant el seguiment de les accions van realitzar jornades de treball amb personal institucional i tècnic dels diferents municipis i amb persones beneficiàries, les quals ascendeixen, de manera directa, a un total de 674 dones i 195 homes dels municipis chiquitanos de San José de Chiquitos, Roboré i San Ignacio de Velasco, i indirectament a la població total de les tres localitats.

Per altra banda, també a la regió chiquitana, l’equip del Fons Valencià va acreditar els índexs elevats de compliment del projecte “Joventut chiquitana i guaraya, agents del canvi als seus municipis”, el qual s’ha desenvolupat amb la col·laboració de l’organització de Bolívia PROCESO Servicios Educativos, i s’ha portat a terme als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos d’Ascensión de Guarayos i Urubichá. El projecte, del qual s’han dut a terme 6 fases -finalitzant l’última durant el present any- ha tingut com a objectius principals contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils chiquitanos i guarayos per a la seua participació com a actors socials, visibilitzar i abordar les necessitats i problemàtiques del col·lectiu jove i generar oportunitats per a millorar les seues condicions de vida. Amb aquest projecte s’han beneficiat de manera directa 140 persones dels equips tècnics juvenils dels diferents municipis, 700 persones joves de les diverses plataformes juvenils de les localitzacions d’actuació i 70 persones joves de les directives dels Consells Locals de Joventut dels municipis bolivians, i de manera indirecta tota la població d’entre 15 i 25 anys que habiten els 7 municipis, la qual ascendeix a més de 25.000 persones joves.

Tant els membres de la Junta del Fons com el personal tècnic van desenvolupar espais d’intercanvi de resultats i impressions amb joventut beneficiària i autoritats locals, posant de manifest la importància de les polítiques juvenils al país del sud per la gran població que representa aquest col·lectiu, i van valorar l’òptima aliança entre el Fons Valencià, PROCESO i les localitats per a desenvolupar i aprovar Lleis Municipals de Joventut que garanteixen drets i obligacions de les persones joves, fomenten la participació juvenil i incrementen la incidència política i social dels i les joves.

La presidenta del Fons Valencià i tinenta d’alcalde de Xàtiva, Xelo Angulo, ha valorat el treball realitzat a Bolívia com “la prova evident de la importància que té la cooperació per al desenvolupament realitzada des del municipalisme i la descentralització”, incidint en “la importància de cooperar per a transformar d’acord amb les necessitats reals i intercanviant experiències entre el nord i el sud des d’un nivell local”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS