VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat aprova els projectes de 2024 que contribuiran al desenvolupament local de municipis de l’Equador i Bolívia

24 de juny de 2024

El Fons Valencià per la Solidaritat ha celebrat el 20 de juny, a la Casa Santonja-Palau dels Marau de L’Olleria, la seua Assemblea General Ordinària anual d’entitats locals sòcies. Aquesta és una cita clau per al desenvolupament funcional de l’entitat, i aquest any també per a continuar reafirmant el compromís dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana membres del Fons amb la cooperació internacional municipalista i l’educació per al desenvolupament, tant com a una voluntat de solidaritat global com per al compliment de les finalitats que totes les administracions públiques han de realitzar al voltant del desenvolupament humà, just i sostenible.

En referència a l’acte, la benvinguda va estar a càrrec de Ramón Vidal, alcalde de L’Olleria i vicepresident del Fons, qui va remarcar la importància de descentralitzar les assemblees del Fons per aproximar el Fons al màxim de municipis possibles. A més, es va comptar amb la participació institucional de Pedro Carceller, director general d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, qui va remarcar el paper rellevant de la cooperació descentralitzada canalitzada a través del Fons en el global de la cooperació de la Comunitat Valenciana, i de Miguel Bailach, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), el qual va manifestar la importància de les polítiques municipalistes i va incidir en la complementarietat necessària que existeix entre el Fons i la FVMP.

L’ordre del dia -el qual comptava per a la seua aprovació, entre altres, altes i baixes d’entitats locals sòcies al Fons, la memòria de gestió i el balanç econòmic de 2023 i el pla d’activitats i el pressupost de 2024- va rebre el suport unànime, en tots els punts, dels 49 ajuntaments i mancomunitats que van participar en l’assemblea. Entre les persones participants van estar els i les membres de la Junta Executiva del Fons Valencià següents: la presidenta i tinenta d’alcalde de Xàtiva, Xelo Angulo; el vicepresident i alcalde de L’Olleria, Ramón Vidal; el secretari i regidor de Pedreguer, Ferran Lloret; i els i les vocals Isabel López, regidora de L’Alfàs del Pi; Antonio Marin, regidor de Vila-real; Paula Soler, regidora d’Ontinyent; Mentxu Balaguer, alcaldessa de Corbera; i Liduvina Gil, tinenta d’alcalde de Gandia.

Nous ajuntaments membres del Fons

Quant a les noves altes com a socis del Fons, es van ratificar les 6 adhesions del primer semestre de 2024. En concret, els nous ajuntaments membres són Benicolet, Guadassèquies, Murla, Real de Gandia, Sempere i Torrella. Pel que fa a les baixes, es va validar l’eixida d’Algemesí, La Pobla de Vallbona i València.

En definitiva, han ascendit els membres de l’organització a 137 ajuntaments i 9 mancomunitats, sent un total de 146 entitats locals sòcies. És, per tant, que, el Fons Valencià ha incrementat en socis i consolida la seua tendència de creixement a les 3 províncies i en diferents comarques de la Comunitat Valenciana.

2023: any d’elevada activitat a països del sud i a la Comunitat Valenciana

En matèria de projectes executats en 2023, han tingut un fort impacte les àrees de cooperació internacional al desenvolupament municipalista -amb les seues vessants de cooperació directa, cooperació tècnica i acció humanitària i d’emergències- i d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global.

Pel que fa als projectes de cooperació internacional directa, s’han executat un total de 6 projectes a Bolívia i l’Equador, junt amb la col·laboració de diferents contraparts i administracions locals del terreny. Mitjançant aquests projectes s’ha treballat en matèria de desenvolupament socioeconòmic, potenciació de l’emprenedoria, foment de la igualtat institucional i empresarial i millora de l’accessibilitat per a persones en diversitat funcional.

També, en 2023 ressalta la continuïtat del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”, amb el qual 12 persones tècniques d’entitats locals de la Comunitat Valenciana membres del Fons han realitzat assistència tècnica durant un mes a Bolívia o l’Equador en els àmbits del desenvolupament local, enfortiment empresarial, turisme, joventut, igualtat, urbanisme o música. A més, s’ha desenvolupat altre projecte mitjançant el qual una persona tècnica de Bolívia i altra de l’Equador han realitzat a la Comunitat Valenciana un intercanvi de coneixements i experiències tècnics en matèria d’igualtat i turisme. Respecte al projecte d’acció humanitària, aquest s’ha realitzat a Síria per a contribuir, a través de l’assistència bàsica, davant la crisi humanitària provocada pel terratrèmol.

En global, les persones beneficiàries directes dels 10 projectes de cooperació internacional municipalista al desenvolupament han ascendit a més de 4.600 persones, però cal tindre en compte els entorns d’aquestes, ja que l’impacte genera un efecte que beneficia indirectament a les seues famílies, organitzacions, veïnat, etc.

Quant als projectes d’educació al desenvolupament i la ciutadania global, a la Comunitat Valenciana s’han dut a terme un total de 5 projectes, els quals han sensibilitzat, amb la realització de 310 activitats,  a més de 6.100 valencians i valencianes de fins a 38 municipis diferents de les 3 províncies. Els sectors d’aquests projectes han estat el municipalisme solidari, la solidaritat global, la igualtat de gènere i la producció i consum responsables.

Així mateix, cal recalcar que, durant 2023, el Fons ha rebut, per una banda, un reconeixement a la tasca de l’entitat en el marc dels Premis al Bon Govern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), i, per una altra banda, una menció especial en la categoria d’entitats amb un compromís amb la cooperació internacional en els Premis Cooperació “Anna Escrihuela” de la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD). També s’ha de destacar la participació del Fons, durant el darrer exercici, en els diferents òrgans de representació i participació dels quals forma part l’entitat (tant a escala estatal, autonòmica com local), els convenis de col·laboració amb institucions com l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Diputació de Castelló o la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

En l’àrea econòmica, durant 2023 s’han comptabilitzat uns ingressos propis de 460.483,80 €  i destaca el compromís de les entitats locals sòcies amb el Fons, ja que el 87,41 % han fet efectiu o meritat la seua aportació dins de l’exercici. També ha estat important la col·laboració econòmica de les diferents institucions valencianes, les quals han augmentat en un 9,21 % les subvencions destinades a projectes del Fons (344.000 € en 2023 enfront dels 315.000 de 2022). Així mateix, el Fons Valencià va tancar l’exercici amb estabilitat financera com a conseqüència d’una gestió econòmica basada en les necessitats, la realitat, la transparència i la prudència.

2024: nous reptes als països del sud i a la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià per la Solidaritat, durant 2024, iniciarà un total de 9 nous projectes, dels quals 5 són de cooperació internacional municipalista al desenvolupament (3 de cooperació directa, 1 de cooperació tècnica i 1 d’acció humanitària i d’emergències) i altres 4 d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global. Amb aquests projectes es pretén continuar contribuint a la justícia global des de l’àmbit local, mitjançant un desenvolupament humà, just i sostenible.

Pel que fa a l’àrea de cooperació internacional municipalista, es portaran a terme 3 projectes de cooperació directa a Bolívia, els quals tenen com a objectius el desenvolupament local, l’impuls de la participació política local de dones i el foment de la participació juvenil com a eina de transformació. Un d’aquests projectes compta amb el cofinançament de la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana. Respecte al projecte de cooperació tècnica, s’ha apostat per una nova edició del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” -comptant amb el cofinançament de l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) del Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya- a través del qual tècnics i tècniques d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana realitzaran assistència tècnica en entitats locals de Bolívia o l’Equador. El projecte d’acció humanitària i d’emergències se centra a garantir l’alimentació bàsica de persones que estan patint el conflicte a Palestina.

Mitjançant a l’àrea d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global del Fons es realitzaran un total de 4 projectes en localitats de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració dels ajuntaments i mancomunitats. Aquests projectes sensibilitzaran a la població de municipis socis del Fons al voltant del municipalisme solidari, la solidaritat global, la igualtat de gènere, la producció i el consum sostenibles i la pau, justícia i institucions democràtiques sòlides.

El municipalisme de la Comunitat Valenciana: compromés amb la solidaritat

Durant la celebració de l’assemblea general ordinària del Fons, les persones assistents representants dels ajuntaments i mancomunitats que formen part de l’entitat, van expressar la voluntat i importància de consolidar el treball de cooperació municipalista i descentralitzada del Fons Valencià, coincidint per unanimitat en les diferents intervencions, formals i informals, en el fet que la solidaritat i la cooperació, en el context global en el qual es troben tots els països del món, són unes eines fonamentals. A més a més, es va coincidir que s’ha de continuar, i inclús enfortir, amb les polítiques de cooperació des de l’àmbit local per apoderar el desenvolupament social i econòmic de les zones empobrides i així augmentar l’autonomia i qualitat de vida de les persones dels països del sud.

En aquesta línia, Xelo Angulo, presidenta del Fons, va expressar que “ens trobem en un moment on la cooperació i la solidaritat entre els països i les persones contribuiran al benestar de tots i totes, tant dels països cooperants com dels beneficiats”. També va afirmar que “des dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana hem de fer un ferm esforç per a consolidar, i inclús augmentar, els recursos destinats a col·laborar en el desenvolupament social i econòmic dels països del sud, per qüestió humanitària i per a contribuir al desenvolupament global en un marc on totes les comunitats som dependents unes de les altres”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 146 entitats locals valencianes sòcies (137 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS