VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat fa seguiment dels projectes de cooperació realitzats a l’Equador

18 de febrer de 2022

Una delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, formada per Álvaro Escorihuela, President del Fons i Regidor de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Vila-real; Rafa Mateu, Vocal de la Junta Executiva del Fons i Alcalde d’Estivella; Esteve Ordiñana, Gerent del Fons; i Natxo Peñarocha i Rafa Penadés, Tècnics del Fons, ha realitzat una visita institucional i tècnica a l’Equador fent una tasca amb diferents vessants: reforçament de les relacions institucionals amb les seues contraparts equatorianes; seguiment en terreny dels projectes que compten amb el finançament del Fons Valencià; sensibilització dels membres de la Junta Executiva sobre el treball en cooperació internacional al desenvolupament; i estudi de propostes per a projectes per a 2022-2023.

Durant les primeres jornades es va comprovar la bona evolució que estan tenint els projectes realitzats junt amb l’organització CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), amb els quals s’hi han millorat la vida de més de 100 dones dels municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo, tant de zones urbanes com indígenes, capacitant-les amb eines que els han permés emprendre i propiciar vides autònomes. A més, el municipalisme valencià solidari, a través d’aquests projectes, genera fortes sinergies que empenten a aquests municipis cap a un desenvolupament basat en la igualtat i en la lluita contra la violència de gènere.

Posteriorment, a Biblián, municipi ubicat a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, la delegació del Fons Valencià ha fet seguiment del projecte d’apoderament a dones amb situacions vulnerables mitjançant el seu desenvolupament socioeconòmic a través de la producció, i posterior venda, de productes compostos pel gènere local de “paja toquilla”, baix la marca “Bibilak”. El Fons està cooperant amb aquest projecte, junt amb l’Ajuntament de Biblián, des de fa 6 anys, sent la primera edició d’aquest en la qual es va crear la “Cooperativa Padre Rafael González”, on les mateixes dones autogestionen l’entitat. Fins a l’actualitat, el Fons hi ha col·laborat, entre altres, en la capacitació tècnica de les dones sòcies i en la instal·lació de maquinària, la qual ha dignificat i propiciat justícia en tot el procés de producció dels béns i ha permés que a la cooperativa es realitze la totalitat del producte. En total són més de 130 les dones beneficiàries directes d’aquest projecte, junt amb les seues famílies. Aquestes persones i el seu entorn han mostrat una gran evolució en la seua autoestima, autonomia i qualitat de vida. A més, el projecte ha aportat al desenvolupament econòmic de la zona des de la igualtat, l’equitat i la sostenibilitat.

Per altra banda, també a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, de la qual formen part els municipis de Biblián, Cañar, El Tambo i Suscal, el Fons Valencià coopera des de fa quasi 10 anys en la consolidació del territori com a destí turístic amb l’objectiu de promocionar econòmicament i socialment aquesta zona i incrementar la qualitat de vida de la ciutadania d’aquesta regió. En aquests anys, el Fons ha cooperat amb la mancomunitat en una gran quantitat d’accions per generar un producte turístic de qualitat amb repercussió a la zona. Entre altres accions destaquen: realització Pla de Dinamització Turística; instal·lació de senyalística i equipament; creació de rutes turístiques; acompanyament i capacitacions per a la millora dels serveis i per a la implementació d’establiments que generen ocupació i milloren l’experiència turística; o la millora en zones degradades. La col·laboració dels ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons ha estat fonamental en la millora de la vida del veïnat cañarense, realitzant tot aquest treball baix els paràmetres d’un desenvolupament just i sostenible.

A més, el President i Gerent del Fons s’han reunit amb l’AME (Asociación de Municipalidades de Ecuador) per a avaluar la incidència i la transformació socioeconòmica que està realitzant el Fons al territori equatorià des d’una perspectiva municipalista i descentralitzada. També, el Fons i l’AME van intercanviar experiències locals en matèria turística, incidint en les bones pràctiques de l’àmbit turístic, i exploraren vies de col·laboració amb la MAGAMS (Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia de Morona Santiago) i la MANPANOR (Mancomunidad del Pacífico Norte de Manabí).

El President del Fons Valencià i Regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorat el treball realitzat a l’Equador com “la prova evident de la importància que té la cooperació per al desenvolupament realitzada des del municipalisme i la descentralització”, incidint en “la importància de cooperar per a transformar en base a les necessitats reals i intercanviant experiències entre el Nord i el Sud des d’un nivell local”. Per la seua banda, el Vocal de la Junta Executiva del Fons i Alcalde d’Estivella, Rafa Mateu ha mostrat la seua satisfacció “per comprovar de primera mà la força que té el municipalisme valencià solidari per un desenvolupament just i sostenible als països del Sud”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 132 entitats locals valencianes sòcies (123 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS