VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat, membre de l’òrgan de govern de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

7 de març de 2024

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS) -entitat que suma el treball col·lectiu per la justícia global mitjançant la solidaritat de més d’un miler d’entitats locals sòcies de 9 fons territorials de cooperació i solidaritat (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació i Fons Valencià per la Solidaritat)- ha celebrat, el dimecres 6 de març a Barcelona, la seua Assemblea General Ordinària, en la qual, en representació del Fons Valencià, han participat Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià i tinenta d’alcalde de Xàtiva, Ramón Vidal, vicepresident del Fons i alcalde de L’Olleria, i Esteve Ordiñana, gerent de l’entitat.

L’Assemblea de CONFOCOS va aprovar, per unanimitat dels 9 fons de cooperació i solidaritat, tots els punts de l’ordre del dia: elecció del nou Consell Confederal, línies estratègiques per a la legislatura 2024-2028, memòria de gestió i balanç econòmic de 2023 i pla de treball i pressupost de 2024.

Pel que fa al nou òrgan de govern de CONFOCOS, en aquest continua ostentant una vocalia el Fons Valencià per la Solidaritat, la qual estarà representada per la presidenta del Fons Xelo Angulo. Quant a la presidència del Consell Confederal, continuarà al capdavant Nuria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) i diputada de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. També repeteix com a vicepresident Juan Antonio González, president del Fondo Galego i alcalde de Nigran (Pontevedra). S’incorporen, al capdavant de la secretaria i la tresoreria, respectivament, Nati López de Munain, presidenta del Euskal Fondoa i alcaldessa de Elburgo (Àlaba), i Simón Gornés, vicepresident del Fons Menorquí i conseller insular de Menorca. La nova junta directiva ha estat consensuada i dona resposta a la pluralitat i a les diferents sensibilitats de l’entitat estatal.

Pel que respecta a les línies estratègiques per a la legislatura 2024-2028, es va aprovar afermar a CONFOCOS com l’espai de representació conjunt el qual permeta continuar avançant en el reconeixement i posada en valor de la cooperació internacional descentralitzada municipalista. En aquest sentit, es va consensuar que CONFOCOS ha de ser part de la solució per a reforçar la solidaritat global dels governs locals i la seua contribució a la justícia global a través d’un desenvolupament humà, just i sostenible, i, per tant, que les entitats locals seguisquen recollint i estimulant la preocupació social davant la crítica situació en la qual sobreviu una gran majoria de la població mundial. En aquest context, els 9 fons territorials aposten per seguir afermant el paper imprescindible que juga la cooperació descentralitzada municipal com a cooperació d’Estat, el qual es plasma en la nova Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global.

Altres estratègies aprovades per al mandat són l’enfortiment del municipalisme als països del sud, fomentar la creació de nous fons territorials a l’Estat espanyol, ser un agent necessari per conscienciar als governs locals sobre la destinació del 0,7% del pressupost a Ajuda Oficial al Desenvolupament, treballar per la desburocratització de la cooperació en l’administració pública i impulsar la cooperació tècnica local com un model propi de la cooperació municipalista.

Pel que fa a la memòria de gestió i balanç econòmic de 2023, es va aprovar l’activitat i els comptes anuals de l’exercici, així com es va donar suport al pla de treball i pressupost de 2024, el qual se centra en l’enfortiment de CONFOCOS com espai de coordinació i treball conjunt, en la definició d’un marc estratègic i de control de l’entitat, en la promoció d’activitats i accions compartides que permeten un aprenentatge mutu, i en la consolidació de la Confederació com a referent de la cooperació descentralitzada municipalista.

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, un espai de treball conjunt pel municipalisme solidari

CONFOCOS reuneix a més d’un miler d’entitats locals de l’Estat espanyol (entre ajuntaments, mancomunitats, diputacions i consells) agrupades en un total de 9 fons territorials. La confederació va nàixer en 1995 (sent el Fons Valencià membre fundador) i té com a objectius contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus fons membres i ser interlocutor davant les institucions estatals, europees i internacionals en aquells plantejaments on hi ha interessos coincidents.

Actualment, formen part el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació i Fons Valencià per la Solidaritat.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS