VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat obri el període d’inscripcions perquè personal tècnic municipal realitze voluntariat internacional

17 de maig de 2022

El Fons Valencià per la Solidaritat ha obert el termini d’inscripció -el qual finalitza el 12 juny- per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, en base a projectes sol·licitats des dels propis països del Sud. Aquest projecte, denominat “Especialista Municipal Voluntari/ària” està enfocat a personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià, però també a persones tècniques municipals de qualsevol altre ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons però que estiguen empadronades a un municipi adherit al Fons.. Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit de la igualtat, joventut, turisme, desenvolupament local, música i gastronomia, i totes les despeses ocasionades com a conseqüència del voluntariat estan cobertes.

Els objectius generals d’aquesta convocatòria pública són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del Sud, i obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons, en programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament que està executant l’entitat. També es pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i localitats de països del Sud, sensibilitzar a les persones voluntàries sobre la realitat dels municipis del Sud i sobre la importància de la cooperació internacional al desenvolupament, i apoderar al personal tècnic sobre la importància dels ODS.

Les persones tècniques interessades en participar en el projecte, per tal de poder formar part del procés de selecció per a cobrir les 24 places, i abans del 12 de juny de 2022, han d’omplir un formulari de sol·licitud i signar un certificat de condicions i deures, així com enviar tota la documentació (còpia de titulació, certificats, mèrits i informació complementària) a oficina@fonsvalencia.org indicant en l’assumpte el nom del projecte, el número plaça de voluntariat a la qual s’aspira i els noms i cognoms. Posteriorment al període d’inscripcions, el Fons Valencià per la Solidaritat realitzarà un procés de selecció entre totes les persones tècniques inscrites, seguint els criteris de selecció marcats per l’entitat. Les persones seleccionades realitzaran una jornada de formació i capacitació prèvia al període de voluntariat. Tota la informació al voltant del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” (objectius, contraparts, oferta de places, condicions i requisits, criteris de selecció, formulari de sol·licitud, certificat de condicions i deures, etc.) es poden trobar al web www.emvfonsvalencia.com

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”, 10 anys de cooperació tècnica des del municipalisme valencià

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat, i per tant de tots els ajuntaments i mancomunitats que formen part de l’entitat, compleix aquest any 10 anys des de la seua primera edició, sumant un total de 9 edicions, i es reprén després d’ajornar-se en els anys 2020 i 2021 com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID 19.

La finalitat general d’aquest projecte és enfortir les aliances municipalistes entre el Nord i el Sud i en xarxes d’intercanvi i transferència de coneixements entre les entitats locals sòcies del Fons Valencià i les contraparts del Sud amb les quals el Fons desenvolupa projectes de cooperació internacional al desenvolupament.

Les huit edicions realitzades en els anys anteriors han comptat amb un total de 65 persones voluntàries tècniques participants de diferents ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, les quals han realitzat projectes de cooperació tècnica en diferents ajuntaments i entitats de països del Sud, impulsant, per tant, un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible. Les valoracions del Fons, de les persones tècniques voluntàries i de les contraparts del Sud s’alineen, considerant com a molt positives i amb una elevada incidència les huit edicions ja realitzades del projecte.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 134 entitats locals valencianes sòcies (125 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS