VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat obri el període d’inscripcions perquè personal tècnic local realitze voluntariat internacional

2 d'abril de 2024

El Fons Valencià per la Solidaritat -amb el cofinançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) i la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS), de la qual el Fons Valencià en forma part- ha obert el termini d’inscripció (el qual finalitza el 5 de maig) per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica en municipis i entitats de Bolívia i l’Equador, d’acord amb projectes sol·licitats des dels mateixos països del sud.

Aquest projecte, denominat “Especialista Municipal Voluntari/ària” està enfocat a (detallat a continuació per ordre de prioritat en el procés de selecció): personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià; persones tècniques de qualsevol ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons, però que estiguen empadronades en un municipi o espai mancomunat adherit al Fons; i personal especialitzat de la Comunitat Valenciana. Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit del turisme, periodisme/comunicació, agents de desenvolupament local, música, joventut, igualtat, gerència, enginyeria i gastronomia. La participació en aquest projecte no té cap cost ni per als ajuntaments o mancomunitats membres del Fons ni per al personal tècnic local.

Els objectius generals d’aquesta convocatòria pública són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen; prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del sud; i obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons en projectes de cooperació internacional al desenvolupament que està executant l’entitat. També es pretén afavorir la creació d’àrees de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i localitats de països del sud; sensibilitzar a les persones voluntàries sobre la realitat dels municipis del sud i sobre la importància de la cooperació internacional al desenvolupament; i empoderar al personal tècnic sobre la importància dels ODS.

Les persones interessades a participar en el projecte, per tal de poder formar part del procés de selecció per a cobrir les 24 places, i amb un termini de fins al 5 de maig de 2024, han d’omplir un formulari de sol·licitud i signar un certificat de condicions i deures, així com enviar tota la documentació requerida (personal, còpia de titulació, certificats, mèrits i informació complementària) a oficina@fonsvalencia.org indicant en l’assumpte el nom del projecte, el número plaça de voluntariat a la qual s’aspira, i els noms i cognoms.

Posteriorment al període d’inscripcions, el Fons Valencià per la Solidaritat realitzarà un procés de selecció entre totes les persones tècniques inscrites, seguint els criteris de selecció marcats per l’entitat. Les persones seleccionades faran una jornada de formació i capacitació prèvia al període de voluntariat. Tota la informació al voltant del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” (objectius, contraparts, oferta de places, condicions i requisits, criteris de selecció, formulari de sol·licitud, certificat de condicions i deures, etc.) es poden trobar al web www.emvfonsvalencia.com

ENLLAÇ DOSSIER INFORMATIU XI EDICIÓ ESPECIALISTA MUNICIPAL VOLUNTARI/ÀRIA:

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”, 11 edicions de cooperació tècnica des del municipalisme de la Comunitat Valenciana

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat, i, per tant, de tots els ajuntaments i mancomunitats que formen part de l’entitat, compleix aquest any 11 edicions, després que aquest començarà ja fa 13 anys, i devent-se d’ajornar en els anys 2020 i 2021 com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19.

La finalitat general d’aquest projecte és enfortir les aliances municipalistes entre els territoris dels països del nord i del sud, així com impulsar l’intercanvi i transferència de coneixements entre les entitats locals sòcies del Fons Valencià i les contraparts del sud amb les quals el Fons desenvolupa projectes de cooperació internacional al desenvolupament municipalista.

Les 10 edicions realitzades en els anys anteriors han comptat amb un total de 100 persones voluntàries tècniques participants de diferents ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, les quals han executat projectes de cooperació tècnica en diferents ajuntaments i entitats de països del sud, impulsant, per tant, un desenvolupament humà, just i sostenible. Les valoracions del Fons, de les persones tècniques voluntàries i de les contraparts del sud s’alineen, considerant com a molt positives i amb una elevada incidència les deu edicions del projecte ja dutes a terme.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS