VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat realitza a l’Olleria el primer seminari de treball de la nova Junta

20 d'octubre de 2023

El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat les jornades de treball rotatòries de la nova legislatura, basades en el treball conjunt i la convivència entre la Junta Executiva del Fons i l’equip tècnic. L’objectiu d’aquests seminaris té un doble vessant: per una banda, es pretén enfortir els llaços entre el Fons i els municipis socis que formen part de la Junta, celebrant les reunions d’aquesta de manera rotatòria entre les diferents localitats; i, per altra banda, es busca enfortir els vincles entre el personal tècnic del Fons i els membres de la Junta amb la finalitat de crear sinergies i de conéixer amb major profunditat, i de manera col·lectiva, el treball d’ambdues parts.

L’Olleria -entitat local que ostenta la vicepresidència de l’entitat per al nou mandat- ha estat el primer municipi a acollir el seminari aquest dijous 19 d’octubre, el qual també ha englobat la celebració de la Junta Executiva. L’alcalde de la localitat de la Vall d’Albaida i vicepresident del Fons Valencià, Ramón Vidal, va realitzar una recepció a l’Ajuntament als restants membres de la Junta assistents -Xelo Angulo, presidenta del Fons i tinenta d’alcalde de Xàtiva; Ferran Lloret, secretari del Fons i tinent d’alcalde de Pedreguer; Vicent Mahiques, tresorer del Fons i alcalde de Barxeta i a les diferents vocalies de l’òrgan; Rosa Martínez Murillo, tinenta d’alcalde de l’Alcúdia; Antonio Marin, regidor de l’Ajuntament de Vila-real; Jorge Ivars, tinent d’alcalde de Benissa; Mentxu Balaguer, alcaldessa de Corbera; i Liduvina Gil, tinenta d’alcalde de Gandia-, així com a l’equip tècnic, encapçalat per Esteve Ordiñana, gerent del Fons.

Posteriorment, a l’Ajuntament, es va celebrar una reunió on l’equip tècnic va transmetre detalladament a la Junta el treball que es realitza a cada àrea: gerència, cooperació internacional al desenvolupament municipalista, educació per al desenvolupament, secretaria i administració i comunicació. De la mateixa manera, els membres de la Junta van traslladar l’inici del seu treball per a aquesta nova legislatura i la incidència d’aquest sobre el Fons. D’aquesta manera, ambdues parts van aprofundir el coneixement del treball que es porta a cap, fent transversal la informació. Altres punts d’interés que es tractaren van ser el nomenament de representants del Fons per als diferents espais de representació i participació en matèria de solidaritat i cooperació -tant locals (consells locals de solidaritat i cooperació), autonòmics (Consell Valencià de Cooperació i Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana) com estatals (Confederació Espanyola de Fons de Cooperació i Solidaritat)- dels quals forma part l’entitat, l’agenda d’activitat per a l’últim trimestre de l’any o qüestions pertinents al funcionament habitual de l’entitat.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS