VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat realitza una jornada de treball a Corbera

19 d'abril de 2023

El Fons Valencià per la Solidaritat ha continuat a Corbera amb el model de reunions de treball rotatòries entre els municipis socis que formen part de la Junta Executiva del Fons. L’objectiu d’aquests seminaris té una doble vessant: per una banda, es pretén enfortir els llaços entre el Fons i els municipis socis que formen part de la Junta, així com amb el seu entorn; i, per altra banda, es busca enfortir els vincles entre el personal tècnic del Fons i els membres de la Junta amb la finalitat de crear sinergies i de conéixer en major profunditat, i de manera col·lectiva, el treball d’ambdues parts.

La localitat de Corbera ha acollit el seminari de treball a la Casa de la Cultura de la localitat, el qual s’ha centrat en la celebració de la Junta Executiva del Fons. L’alcalde de Corbera i vocal de la Junta Executiva del Fons, Vicent Marrades, va realitzar una recepció en les mateixes instal·lacions als restants membres de la Junta –Ramón Vidal, secretari del Fons i alcalde de l’Olleria; Vicent Mahiques, tresorer del Fons i alcalde de Barxeta; i a les diferents vocalies del Fons: Rosa Martínez, tinenta d’alcalde de l’Alcúdia; Ferran Lloret, tinent d’alcalde de Pedreguer; Rafa Mateu, alcalde d’Estivella; i Raquel Caballero; regidora de l’Ajuntament de Xàtiva– així com a Esteve Ordiñana, gerent del Fons, i l’equip tècnic de l’organització municipalista per la solidaritat.

Posteriorment, la Junta Executiva va desenvolupar la reunió pertinent, on es va aprovar per unanimitat tot l’ordre del dia. En aquest estaven inclosos, entre altres, l’aprovació del pla de treball del Fons, i el pressupost econòmic, per a 2023 -en el qual s’inclouen 5 projectes de cooperació internacional al desenvolupament, 2 de cooperació tècnica, 1 d’acció humanitària i 4 d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global- així com la memòria de gestió i el balanç de situació financera de 2022.

Pel que fa al balanç de gestió del Fons de 2022, destaca la incidència socioeconòmica que han tingut els projectes de cooperació internacional al desenvolupament i tècnica i d’acció humanitària executats a Bolívia, l’Equador, el Salvador i Ucraïna; l’elevada sensibilització a la població la Comunitat Valenciana al voltant d’un desenvolupament humà, just i sostenible a través dels projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global; l’adhesió de 6 nous municipis a l’entitat; la consolidació en la col·laboració amb la Generalitat i les diputacions de València i Castelló; i la creació de noves aliances autonòmiques, estatals i internacionals. També es va informar del procés cap a la nova normalitat dels països del Sud arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com l’estat de desenvolupament dels diferents projectes en execució. Així mateix, la Junta Executiva va convocar l’Assemblea General Ordinària de 2023, la qual se celebrarà el 4 a Xàtiva.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és causada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS