VAL / CAS

Gata de Gorgos i Vallés s’uneixen al Fons Valencià per la Solidaritat

25 d'abril de 2023

Els ajuntaments de Gata de Gorgos i Vallés han formalitzat, i per unanimitat dels respectius plenaris municipals, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional descentralitzada i l’educació per al desenvolupament des del municipalisme valencià. Gata de Gorgos ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcalde Josep Francesc Signes i al tinent d’alcalde Antonio José Signes, titular i suplent respectivament. Per la seua banda, la persona assignada com interlocutora titular entre el Fons i Vallés és l’alcalde José Javier Sisternes, sent el regidor José Manuel Climent la persona suplent.

Aquests municipis de les comarques de la Marina Alta i la Costera, amb l’alta com a socis al Fons Valencià, manifesten la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa, sostenible i democràtica. Els ajuntaments de Gata de Gorgos i Vallés assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació de les localitats de Gata de Gorgós i Vallés, el Fons Valencià augmenta el nombre de socis a 142, sent d’aquests 133 ajuntaments i 9 mancomunitats, continuant amb la tendència d’increment de socis. A més a més, es veu incrementada la presència de l’entitat municipalista a les comarques de la Marina Alta i la Costera.

El president del Fons i regidor de Solidaritat, Cooperació i Integració de l’Ajuntament de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorat aquestes adhesions “que consoliden el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal, provincial com autonòmic i que reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, tant l’alcalde de Gata de Gorgos, Josep Francesc Signes, com l’alcalde de Vallés, José Javier Sisternes, coincideixen en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari dels seus municipis i del seu veïnat, així com del compromís que aquests tenen amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS