VAL / CAS

Llíria s’adhereix al Fons Valencià per la Solidaritat

19 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Llíria s’ha adherit, per unanimitat del plenari municipal, al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que  suma esforços i recursos d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament. Llíria ha designat com a representants del municipi al Fons al l’Alcalde Joan Manuel Miguel i a la Tinent d’Alcaldessa Consuelo Morató, titular i suplent respectivament.

La localitat del Camp de Túria, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, manifesta la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del Sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa i democràtica. L’Ajuntament de Llíria assumeix, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació del municipi valencià de Llíria, el Fons Valencià augmenta el nombre de socis a 130, sent d’aquests 121 municipis i 9 mancomunitats, continuant amb la tendència d’increment de socis dels anys anteriors (en 2020 es van adherir 3 nous municipis, i en 2019 s’incorporaren 5). A més a més, es veu incrementada la presència del Camp de Túria a l’entitat municipalista, consolidant-se l’augment de localitats de la comarca sòcies del Fons.

A més, l’Alcalde i la Tinent d’Alcaldessa, s’han reunit amb el President del Fons i Regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela, el Vocal de la Junta Executiva del Fons i Alcalde d’Estivella, Rafa Mateu, i el Gerent del Fons, Esteve Ordiñana, amb els quals han compartit la visió conjunta per a un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible des de l’aportament del municipalisme valencià solidari i han començat a establir línies de treball conjuntes dins del marc d’activitat del Fons.

El President del Fons Valencià i Regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela, ha expressat la seua satisfacció per la nova adhesió de Llíria “la qual consolida el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal com autonòmic i que reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible dels països en via de desenvolupament”. Per la seua banda, tant l’Alcalde de Llíria, Joan Manuel Miguel com la Tinent d’Alcaldessa, Consuelo Morató, han indicat que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari del municipi i del seu veïnat, així com del compromís que es té amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista valenciana de cooperació internacional al desenvolupament

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 130 entitats locals valencianes sòcies (121 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS