VAL / CAS

Contribuïm, amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana i la contrapart local Iniciativa Social para la Democracia, a l’enfortiment del municipalisme a El Salvador. L’objectiu és suportar la democràcia local a través de la millora del desenvolupament dels governs municipals del país, cooperant en la consolidació dels Consells Municipals Plurals, entitats fonamentals de la reforma electoral del país, creats per a garantir la representació del pluralisme polític i la participació.

VAL / CAS