VAL / CAS

Participem, de manera conjunta amb el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer, en la millora de les capacitats i l’accés de les dones emprenedores de dos municipis de l’Equador a les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a contribuir en l’erradicació de la bretxa digital i apoderar-les en una situació de vulnerabilitat empitjorada per la pandèmia. En concret es treballa en les vies digitals de prevenció i acció contra la violència de gènere i en la transformació digital i aprenentatge de noves eines artesanals de les emprenedores.

VAL / CAS