VAL / CAS

Participació juvenil per al desenvolupament democràtic de municipis de Bolívia

12 d'agost de 2023

12 D’AGOST, DIA INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT

El Fons Valencià per la Solidaritat ha executat -amb la col·laboració de l’ONGD boliviana Proceso Servicios Educativos- un projecte d’enfortiment democràtic des de la participació juvenil als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos d’Ascensión de Guarayos i Urubichà, ubicats tots al Departament de Santa Cruz de la Sierra de Bolívia. El projecte, el qual ha comptat amb un total de 6 fases, amb índexs elevats del compliment de les finalitats previstes, ha tingut com a objectius principals contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils chiquitanos i guarayos per a la seua participació com a actors socials, visibilitzar les necessitats i problemàtiques del col·lectiu jove i generar oportunitats per a millorar les seues condicions de vida.

L’última fase del projecte -la qual ha finalitzat el segon trimestre del present any- ha apoderat i enfortit les organitzacions juvenils dels 7 municipis bolivians. En concret, s’han consolidat els seus mecanismes de participació i s’ha augmentat el seu reconeixement pels governs municipals i organitzacions locals; s’han capacitat tècnicament i operativament a les entitats juvenils en pro de les seues necessitats i problemàtiques; i s’han intercanviat experiències d’associacionisme juvenil entre persones joves del nord i el sud.

Per a la consecució d’aquestes finalitats -de les quals s’han beneficiat de manera directa 140 persones dels equips tècnics juvenils dels diferents municipis, 700 persones joves de les diverses plataformes juvenils de les localitzacions d’actuació i 70 persones joves de les directives dels consells locals de joventut dels municipis bolivians, i de manera indirecta tota la població d’entre 15 i 25 anys que habiten els 7 municipis, la qual ascendeix a més de 25.000 persones joves- el projecte ha comptat amb diferents àmbits d’actuació. Per una banda, s’han celebrat reunions entre les plataformes juvenils i actors polítics i socials aconseguint-se l’aprovació oficial de lleis municipals de joventut a les 7 localitats de l’àmbit del projecte, així com s’han actualitzat diagnòstics locals de la realitat juvenil. També s’ha fet acompanyament perquè les plataformes conformen i consoliden consells locals de joventut i per tal que aquestes tinguen un espai de coordinació amb els governs municipals. Per altra banda, s’ha capacitat a la joventut en matèria d’incidència política i social. Per últim, s’ha portat a terme un intercanvi de coneixements i experiències a la Comunitat Valenciana, on ha participat una delegació de personal tècnic i joves de les plataformes juvenils de Bolívia.

El president del Fons, Álvaro Escorihuela valora el projecte “com un fort procés de democratització, ja que s’ha impulsat el protagonisme social i polític d’un col·lectiu que representa el 28% de la població boliviana, i s’ha articulat i apoderat a la joventut perquè tinga incidència sobre la societat i el desenvolupament dels seus territoris”. A més, Escorihuela destaca “els canvis legislatius que s’han produït a Bolívia en pro dels drets i oportunitats juvenils i, com a conseqüència, l’articulació de la força dels i les joves”. Per la seua banda, des de l’ONGD Proceso Servicios Educativos traslladen que “amb aquest projecte s’ha treballat per garantir el protagonisme dels i les joves en l’anàlisi i propostes de les qüestions que els afecten, així com s’han consolidat espais reals de participació entre la joventut chiquitana i guaraya”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS