VAL / CAS

Promoció de la cultura i d’emprenedories locals per a fomentar el turisme sostenible a Bolívia

5 de setembre de 2023

El Fons Valencià per la Solidaritat, amb el cofinançament de la Generalitat Valenciana i de la mà de la contrapart boliviana Centro para la Participación y el Desarrollo Sostenible (CEPAD), ha impulsat -en el marc d’un projecte de cooperació internacional planificat des de l’àmbit municipal i amb perspectiva de gènere- diferents esdeveniments culturals en localitats de la regió de la Chiquitanía de Bolívia, amb l’objectiu de fomentar l’economia dels municipis de la zona mitjançant el turisme sostenible.

En la zona de la Chiquitanía, el sector turístic representa el 20% del PIB -sent el 80% dels llocs de treball que genera aquest sector regentats per dones-, el 80% de la població està en risc de pobresa i el 90% dels i les habitants són persones d’ètnia indígena. Per altra banda, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, els ingressos provinents del turisme han tingut una caiguda del 70%.

En aquest context, es desenvolupa el projecte de cooperació internacional del Fons, amb l’estudi del potencial turístic de la zona, creació i senyalització de rutes turístiques basades en emprenedories -principalment de dones-, capacitacions cap a les dones emprenedores, promoció turística de la zona, foment de la cultura i artesania local, o creació i consolidació d’esdeveniments turístics i culturals com a elements d’atracció cap al territori i, per tant, de projecció empresarial de les persones emprenedores de la regió i de l’àmbit del turisme.

Dins dels esdeveniments programats, durant les passades setmanes s’han celebrat el “Festival de Música Misional y Teatro” -als municipis chiquitans de San Xavier, San Ignacio de Velasco, Santa Ana de Velasco, San Rafael, San Miguel, San José de Chiquitos, Concepción, Santiago de Chiquitos, Roboré i Santa Cruz de la Sierra- i la mostra de moda artesanal “Renacer”- a la localitat de San Ignacio de Velasco. Amb aquests esdeveniments s’ha visibilitzat i potenciat les emprenedories culturals i artesanals dels diferents municipis, amb la finalitat d’atraure a visitants i promocionar el territori i el teixit empresarial, fent-los sostenibles en el temps.

El “Festival de Música Misional y Teatro”, està basat en composicions d’origen barroc i d’una riquesa musical d’enorme valor històric, de la qual es conserven milers de partitures de música sacra escrita entre els segles XVII i XVIII, tant per músics europeus com pels i les indígenes de la zona, la qual va ser interpretada quotidianament en aquestes poblacions fins a mitjans del segle XIX. En 1991, la UNESCO va declarar les Missions Jesuítiques de Chiquitos Patrimoni Cultural de la Humanitat. Aquesta joia patrimonial es tradueix en desenes d’escoles de música que conserven aquesta música, generen ocupació i atracció turística, i fomenten l’educació no formal de les persones joves. Cal destacar que, des de 2015, la regió ha comptat amb assistència tècnica en l’àmbit musical per part de professionals de localitats de la Comunitat Valenciana, mitjançant el projecte de cooperació tècnica del Fons “Especialista Municipal Voluntari/ària”.

Per altra banda, el certamen de moda “Renacer”, mostra la creativitat i la labor de les dones artesanes del municipi bolivià, les quals han tingut un procés previ de capacitacions i apoderament empresarial per a potenciar la seua autonomia econòmica, a través del projecte de cooperació internacional del Fons. Aquesta mostra és una oportunitat per a les emprenedores per a visibilitzar les seues prendes i accessoris i, per tant, d’incrementar les vendes del sector artesanal i de consolidar els seus negocis.

En definitiva, el projecte de cooperació internacional del Fons és un procés multidisciplinari que abasta tota la cadena de valor que aporta la cultura i l’artesania de la regió de la Chiquitanía per a convertir-ho en un atractiu turístic, el qual permeta la potenciació socioeconòmica de la zona i la millora de la vida de les persones habitants, d’acord amb projectes empresarials autogestionats.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS