VAL / CAS

Rotglà i Corberà s’uneix al Fons Valencià per la Solidaritat

24 de maig de 2023

L’Ajuntament de Rotglà i Corberà ha aprovat, i per unanimitat del plenari municipal, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament. Rotglà i Corberà ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcalde Amador Climent i al tinent d’alcalde Enrique Beltrán, com a titular i suplent respectivament.

El municipi de la Costera, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, manifesta la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscient de la seua transcendència en la construcció d’una societat més humana, justa, sostenible i democràtica. L’Ajuntament de Rotglà i Corberà assumeix, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació de la localitat valenciana de Rotglà i Corberà, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 143, sent d’aquests 134 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, continuant amb la tendència d’increment de socis. També s’incrementa la presència al Fons d’entitats locals de la Costera, sent el 79% de les localitats de la comarca (Xàtiva, Canals, l’Alcúdia de Crespins, Moixent, la Llosa de Ranes, Vallada, el Genovés, la Font de la Figuera, Barxeta, Montesa, Rotglà i Corberá, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, Cerdà i Vallés) -les quals representen al 98% de la població- les que formen part de l’associació municipalista per la solidaritat, així com la Mancomunitat de La Costera-La Canal

La vicepresidenta del Fons i regidora de l’Ajuntament de Canals, Verònica Ferri, ha expressat la seua satisfacció per l’adhesió de Rotglà i Corberà “que consolida el creixement del Fons a la comarca de la Costera i reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, l’alcalde de Rotglà i Corberà, Amador Climent, ha incidit en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari del seu municipi i del seu veïnat, així com del compromís que aquest té amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Tornar >
VAL / CAS