VAL / CAS

El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat l’execució del projecte “Joventut chiquitana i guaraya, agents del canvi als seus municipis” a Bolívia, el qual es desenvoluparà amb la col·laboració de l’ONGD PROCESO Servicios Educativos, i es portarà a terme als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos de Ascensión de Guarayos i Urubichà, ubicats tots al Departament de Santa Cruz de la Sierra del país del Sud. El projecte, del qual ja s’han desenvolupat 4 fases en exercicis anteriors amb índexs elevats del compliment de les finalitats previstes, té com a objectius principals contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils chiquitanos i guarayos per a la seua participació com a actors socials, visibilitzar les necessitats i problemàtiques del col·lectiu jove i generar oportunitats per a millorar les seues condicions de vida.

La fase del projecte que va a iniciar-se, la qual compta amb una inversió total de 53.979 € i té un termini d’execució de 9 mesos, té previst apoderar i enfortir les organitzacions juvenils dels 6 municipis bolivians per a consolidar els seus mecanismes de participació i augmentar el seu reconeixement pels Governs municipals i organitzacions locals; capacitar tècnicament i operativament a les entitats juvenils en pro de les seues necessitats i problemàtiques; i incrementar la incidència política de les plataformes juvenils mitjançant la visibilització d’aquestes a través de campanyes de sensibilització de temàtiques socials dirigides a la població dels municipis.


Per a la consecució d’aquestes finalitats -de les quals es beneficiaran de manera directa 120 persones dels equips tècnics juvenils dels diferents municipis, 600 joves de les diverses plataformes juvenils de les localitzacions d’actuació i 30 persones joves de les directives dels Consells Locals de Joventut, i de manera indirecta tota la població d’entre 15 i 25 anys que habiten els 6 municipis, la qual ascendeix a 22.312 joves- el projecte compta amb diferents àmbits d’actuació. Per una banda, es realitzaran reunions amb actors polítics i socials perquè les plataformes juvenils compten amb l’aprovació oficial de la Reglamentació de les seues Lleis Municipals, i acompanyament perquè les plataformes conformen Consells Locals de Joventut i per tal que els quals compten amb un espai de coordinació amb els Governs municipals. Per altra banda, es capacitarà a través de tallers a les directives dels Consells en elaboració de projectes, gestió pública i marc normatius de funcionament, incidència pública i elaboració de polítiques públiques, gestió i administració de recursos públics i eines i mecanismes de comunicació. Per últim, es portarà a terme una col·laboració amb les plataformes juvenils i Consells Locals de la Joventut amb l’objectiu de crear un Pla de Comunicació d’Incidència Social amb la finalitat que aquestes entitats, a través de la mobilització i sensibilització mitjançant temàtiques socials, s’apoderen i intervinguen culturalment i políticament en els seus municipis.

El President del Fons, Álvaro Escorihuela valora el projecte “com un fort procés de democratització, ja que es pretén garantir el protagonisme social i polític d’un col·lectiu que representa el 28% de la població boliviana, articulant i empoderant a la joventut perquè tinga incidència sobre la societat i el desenvolupament dels seus territoris”. A més, Escorihuela remarca “els canvis legislatius que s’estan produint a Bolívia en pro dels drets i oportunitats juvenils i com a conseqüència d’articular la força dels i les joves”. Per la seua banda, Luís Menacho, responsable de l’execució del projecte a Bolívia, afirma que “amb el projecte es pretén garantir el protagonisme dels i les joves en l’anàlisi i propostes de les qüestions que els afecten, consolidant espais reals de participació entre la joventut chiquitana i guaraya”.

Joventut responsable i mobilitzada contra la COVID-19

El projecte “Joventut chiquitana i guaraya, agents del canvi als seus municipis”, el qual s’ha formulat enmig de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, ha tingut en compte les circumstàncies sanitàries actuals, i per tant les seues accions i finalitats també s’han alineat amb el suport per a la contenció i mitigació de la pandèmia. És per tant que, totes les parts implicades del projecte també sumaran esforços per a la realització d’activitats de prevenció davant la COVID-19, on entre altres, les plataformes juvenils, com a agents del canvi, sensibilitzaran a la població dels seus respectius municipis a voltant d’actituds preventives i repartint equips de protecció.


En aquest sentit, tots els projectes de cooperació internacional al desenvolupament plantejats pel Fons durant el context de la COVID-19 han estat adaptats a les circumstàncies, incloent-hi en aquests objectius i accions que donen suport a la prevenció i erradicació de la pandèmia. El municipalisme valencià, per tant, ha unit voluntats per no deixar a la seua sort als països del Sud i contraparts d’aquests territoris davant la COVID-19, i aposta per la ferma continuïtat i enfortiment dels projectes de cooperació internacional per al desenvolupament socioeconòmic d’aquests països, els quals són els que més vulnerabilitat social i econòmica tenen davant les conseqüències de la crisi sanitària. A més, l’adaptació dels projectes al context de la COVID-19 responen a les afirmacions de l’Organització Mundial de la Salut i d’altres entitats i especialistes, les quals exposen amb contundència que, davant un món global, l’eliminació de la COVID-19 no és possible sense una cooperació forta entre països.


El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista valenciana de cooperació internacional al desenvolupament

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 128 entitats locals valencianes sòcies (119 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

VAL / CAS